Skip to main content

(r) Digitalt universitetsbibliotek

  Digitalt Universitet

  Velkommen til dette kompendiet.

  Bruk den gjerne som forberedelse til fagdagen på HiOA 7. juni.

  I et omvendt klasserom (flipped classroom) blir mange av forlesningene lagt ut på nett så en kan frigjøre samværet med studenter i timen til interaksjon og bedre læring.

  Dette digitale kompendiet er laget for det vi har kalt omvendt fagdag i Pilestredet 48. Her finner du korte introduksjoner om mange av de temaene som du inviteres til der. Se program som også blir delt ut på campusområdet den dagen.

  Redaktør

  Helge Høivik

  Helge er dosent i elæring og digital dokumentalisme med erfaring fra utdanning på ulike nivåer i universitets- og høgskolesystemet i Norge.

  Han leder MOOCAHUSET som er et samarbeidstiltak ved Høgskolen i Oslo og Akershus for publisering av digitale læreverk i det vi har kalt Bokskapet.

  Kontaktinformasjon

  Medieredaktører

  Gabi Høium Hurlen

  Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent ie-læring og videoproduksjon ved Fakultet for helsefag og MOOCAHUSET.

  Emma Vestli

  Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon for MOOCAHUSET.

  Redaksjonssekretær

  Marie Lerseth Aarsand

  Marie er ernæringsfysiolog fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider i delt stilling som hhv forlagssekretær i MOOCAHUSET og som organisasjonskonsulent for HiOA-Akademiet.

  Publisere i Bokskapet?

  Vi inviterer deg - enten du jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) eller ikke - til å publisere digitale læreverk og digitale kompendier i Bokskapet.

  Det er en fordel om du deltar på PISA-kursene i HiOA-Akademiet. De følger en modell med elementene

  • P for Presentasjon
  • I for pedagogisk programmert Interaksjon
  • S for pedagogisk organisert Samhandling
  • A for Analyse med tanke på systematisk forbedring

  2 kurs i høstsemesteret 2017

  HiOA-Akademiet arrangerer to PISA-kurs gjennom høstsemesteret 2017. Se mer om dette HER.

  Personvern og samtykke

  Alle publikasjoner i Bokskapet følger retningslinjene for personvern og informert samtykke for bruk av åpne online løringsressurser ved OsloMet - storbyuniversitetet,

  Ved å registrere deg som bruker av Bokskapet har du allerede akseptert dette. Hvis du likevel *ikke* lenger bekrefter at du kjenner til og aksepterer disse betingelsene, ber vi deg sende en epost om det til bokskapet@oslomet.no slik at vi kan fjerne din brukerkonto.

Enroll