Skip to main content

(r) Epilepsi & helseveiledning

Om kurset

Hensikten med læreverket er først og fremst å styrke helsepersonells kompetanse om epilepsi. Kurset gir en generell innføring om epilepsi der observasjon, vurderinger og praktisk håndtering av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass i kurset fordi dette er avgjørende for å lykkes med kompetansebygging overfor pasienter, brukere og nærpersoner. Med utgangspunkt i erfaringer og historiefortellinger presenteres ulike kunnskapsbaserte metoder for å fremme hverdagsmestring. Kurset gir også tilgang til aktuelle ressurser og materiell du kan benytte i egen undervisning og veiledning om temaet.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Redaktører

Course Staff Image #1

Torunn Erichsen

Torunn Erichsen er førstelektor på sykepleierutdanningen, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet - Storbyuniversitet. Hun er utdannet sykepleier med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har bidratt til utvikling av læremidler på feltet og deltatt i flere råd og utvalg for å fremme kunnskap om epilepsi på ulike nivå.

Course Staff Image #2

Kari Høium

Kari Høium er førstelektor på vernepleierutdanningen, Institutt for adferdsvitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet vernepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med fagområdene relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og veiledning både på bachelornivå og på ulike videreutdanninger ved OsloMet. Hun har bidratt til ulike samarbeidsprosjekter med praksisfeltet, og til utvikling av ulike læremidler og publikasjoner på fagfeltet.

Medieredaktør

Gabi Hurlen

Bidragsytere

Heidi Ring

Elisabeth Lunde

Enroll