Skip to main content

(r) Samfunnsfarmasi

Enrollment is Closed

  Om samfunnsfarmasi

  Samfunnsfarmasi handler om bruk, virkning og betydning av legemidler når det gjelder hele befolkninggruppers helsen i ulike faser av livet samt bidrag i så måte fra farmasøyter og aptoekvesenet.

  I dette digitale samfunnsfarmasikurset er det valgt ut fire temaer:

  • Feilbruk
  • Etterlevelse
  • Placebo
  • Epidemiologi

  Redaktør

  Course Staff Image #1

  Lene Berge Holm

  Lene Berge Holm er førsteamanuensis i farmasi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet - storbyuniversitetet.Hun disputerte i 2013 med en doktograd om operasjonsanalyse anvendt på pasientflyt og ressursbruk i sykehus.